Co może zająć komornik?

      Brak komentarzy do Co może zająć komornik?

Według danych BIG InfoMonitor, która jest bazą zbierającą informacje o dłużnikach w roku 2018 wartość wszystkich przeterminowanych zobowiązań nazywanych potocznie długami wynosi 1,24 mld złotych! To mniej niż przed rokiem, gdy suma ta przekraczała 2 mld złotych. Trzeba jednak wiedzieć, że aż 85 osób na 1000 mieszkańców ma długi. Mimo, że ogólna kwota zaległych zobowiązań się zmniejsza to niestety dłużników przybywa. Niestety wciąż jest wiele osób, które utknęły w pętli długów i przez to popada w jeszcze większe długi, w końcu niemożliwe do spłaty. A wtedy najczęściej wkracza komornik.

Komornik sądowy, a windykator terenowy – jak ich rozróżnić?

Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że pierwszą osobą, która pojawia się na rzecz firmy, w której mamy dług, aby go od nas odzyskać jest windykator terenowy. Niektóre firmy wysyłają swoich przedstawicieli już po kilku dniach od upłynięcia terminu zapłaty, aby dowiedzieć się kiedy klient ma zamiar zapłacić i dlaczego tego nie zrobił w terminie. Tak naprawdę windykator to tylko negocjator i informator, a nie osoba, która może podjąć jakieś kroki prawne czy na przykład wejść do mieszkania z policją. dopiero kiedy praca windykatora nie skutkuje, a dłużnik nie chce dobrowolnie spłacić zadłużenia lub też unika wszelkiego kontaktu taka firma może zdecydować się na wystąpienie do sądu.

W sądzie firma poszkodowana wnioskuje o uzyskanie tytułu egzekucyjnego, gdzie wymienia sama z jakiego tytułu chce ścigać dłużnika. Chodzi tu o dobra materialne, z jakich może uzyskać pieniądze na pokrycie długu. Tytuł egzekucyjny może opiewać na:

– zajęcie rachunku bankowego,

– zajęcie wynagrodzenia, świadczenia z ZUS,

– zajęcie dochodów z tytułu umów cywilno-prawnych,

– zajęcie ruchomości na przykład samochód osobowy,

– zajęcie nieruchomości przykładowo mieszkanie.

Jeżeli sąd uzna, że dług nie jest przedawniony, a dłużnik nie wywiązał się ze swojego zobowiązania, które nadal nie jest zapłacone to wyda wyrok korzystny dla firmy, która pozywa dłużnika. Oczywiście dłużnik ma 2 tygodnie od dnia doręczenia pisma na odwołanie. Ale tak naprawdę większość osób nie ma dowodów na swoją niewinność i po 2 tygodniach wyrok się uprawomocnia, a do pracy wkracza komornik sądowy.

Jak pracuje komornik?

Trzeba zacząć od tego, że komornik sądowy to urzędnik państwowy, który zobowiązany jest Ustawą o komornikach sądowych do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Po otrzymaniu tytułu egzekucyjnego na mocy uprawomocnionego wyroku komornik przystępuje do swojej pracy, którą jest odzyskanie długu.

Może się zdarzyć tak, że jeden dłużnik ma wiele długów u kilku wierzycieli. Jeżeli wszyscy oni wnioskują np. o zajęcie wynagrodzenia to wynagrodzenie w rzeczywistości zajmie ten komornik, którego sprawa była rozpatrzona najszybciej i ma wyrok z najwcześniejszą datą. Jednak w praktyce oznacza to też fakt, że jeden dłużnik może mieć nad sobą kilku komorników, którzy mogą mieć kilka tytułów egzekucyjnych i zająć kilka różnych źródeł dochodów, każdy na poczet swojego postępowania egzekucyjnego.

Zwykle komornik dokonuje zajęć składników majątku, które łatwo odzyskać lub zająć i sprzedać, aby środki wystarczyły na pokrycie długu. Ale może być też tak, że zajęta ma być nieruchomość, która co do zasady jest trudna w sprzedaży. Jednak licytacje komornicze to wcale nie ostateczność, ponieważ komornik musi zająć wszystko, co jest wyszczególnione w tytule wykonawczym i postępować zgodnie z prawem. Dlatego nie można liczyć, że skoro z konta bankowego czy pensji spłacimy dług to mieszkanie nie zostanie zajęte w ogóle. Jeżeli spłacimy dług z innych elementów finansowych to mieszkanie zostanie zwolnione, ale jeśli nie stać nas na to, to niestety mieszkanie pójdzie pod młotek.

Kwoty wolne od zajęć komorniczych

Polskie prawo na szczęście w różny sposób chroni dłużników przed stratą środków na życie. Kwoty wolne od zajęć komorniczych mają pozwolić na zaspokojenie podstawowych potrzeb dłużnika, a nie na wygodne życie, więc trzeba się liczyć z tym, że mimo wszystko komornik zajmie sporą część wynagrodzenia.

W wypadku umów cywilno-prawnych komornik może zająć całą kwotę! Chyba, że udowodnimy, że jest to nasze jedyne źródło utrzymania i ma charakter ciągły tzn. powtarza się co miesiąc podpisywanie kolejnej umowy. Wtedy takie środki podlegają ochronie jak wynagrodzenie z tytułu pracy. Standardowa pensja z umowy o pracę chroniona jest w wysokości minimalnej krajowej pensji. Oznacza to, że dopiero powyżej tej kwoty komornik może coś zająć, ale minimalną krajową zawsze nam musi zostawić.

Także zajmując konto bankowe komornik musi coś zostawić. Obecnie jest to kwota 1575 złotych, czyli 75% minimalnej pensji brutto. Ale uwaga! Środki na koncie liczone są miesięcznie, więc co miesiąc komornik musi zostawić 1575 złotych, a dopiero środki powyżej tej kwoty może co miesiąc zabrać na poczet spłaty długu. Nigdy więc nie będzie tak, że komornik nie pozostawi nic na tzw. życie.

Dodaj komentarz